25 kwietnia 2018 r. została zakończona ocena strategiczna ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 dla Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. Kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF spełniło 5 projektów, których wartość całkowita wynosi 19 786 077,31 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 16 818 165,71 zł.
Lista projektów, które spełniły kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17  znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.