19 kwietnia 2017 r. została zakończona ocena zgodności ze strategią ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16 dla Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF. Kryteria oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF spełniło 15 projektów, których wartość całkowita wynosi 20 625 707,62 zł, natomiast wartość dofinansowania to 17 285 548,80 zł.
Lista projektów, które spełniły kryteria oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze