28 lipca 2017 r. została zakończona ocena zgodności ze strategią ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-227/17  dla Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. Kryteria oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF spełniło 5 projektów, których wartość całkowita wynosi 4 303 436,03 zł, natomiast wartość dofinansowania to 3 657 920,61 zł
Lista dostępna również w zakładce o naborze