Zarząd Województwa na mocy decyzji z dnia 25 czerwca 2019 r. przeznaczył wolne środki na dofinansowanie projektu, który był na liście (konkurs 1.3.2 B 299/18 – ZITWrOF), ale z powodu braku alokacji nie otrzymał dotychczas dofinansowania. Jest to Klub Sportowy “AZS Wrocław”, plasujący się na 5 miejscu listy.