W załączeniu lista rozstrzygająca konkurs 3.3.2 e 325/18 ZIT WrOF.

W konkursie złożono 1 wniosek i uzyskał on pozytywną ocenę.
Lista zatwierdzona: 2019-10-17

Wyniki oceny formalnej konkursu 3.3 e  znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze.