Informujemy o zamieszczeniu listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę w zakresie zgodności ze Strategią ZIT WrOF.
Lista dostępna również w zakładce o naborze.