Lista projektów po ocenie formalnej w ramach naboru  RPDS.03.03.02-IZ.00-02-148/16 dla Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT WrOF typ 3.3 B