Informujemy o zamieszczeniu listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT WrOF. Lista znajduje się również w zakładce z ogłoszeniem o naborze.