Informujemy o opublikowaniu listy projektów ocenionych pozytywnie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT WrOF.
Lista dostępna również tutaj