Informujemy, że dla naboru RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16   Poddziałania 3.3.2 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF  zatwierdzona została lista projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej.