Informujemy, że dla naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16  Poddziałania 4.3.2 – Dziedzictwo kulturowe– ZIT WrOF  zatwierdzona została lista projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej.