Informujemy, że dla naboru  RPDS.04.04.02-IZ.00-02-109/16  Poddziałania 4.4.2 – Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych– ZIT WrOF  zatwierdzona została lista projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej.