Informujemy, że dla naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-127/16  Poddziałania 4.5.2 – Bezpieczeństwo– ZIT WrOF  zatwierdzona została lista projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej.