Zakończono weryfikację techniczną w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-221/17 dla Poddziałania 10.2.2 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

Do oceny formalno-merytorycznej przekazano 14 projektów, których wartość całkowita wynosi 13 297 914,75 zł natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 11 303 227,51 zł.

Ocena formalno-merytoryczna projektów w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-221/17 rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Lista projektów znajduje się również w zakładce z ogłoszeniem o naborze