Informujemy, że dla naboru RPDS.10.04.02-IZ.00-02-058/16 Poddziałania 10.4.2 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF  zatwierdzona została lista projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej.