Informujemy, że dla naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-117/16 poddziałania 10.1.2 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF została zatwierdzona lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej.