Informujemy o opublikowaniu listy projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT.
Lista znajduje się również pod naborem