Informujemy, że dla naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-129/16 w ramach Poddziałania 3.4.2 – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych– ZIT WrOF została zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej.  Lista wniosków po weryfikacji technicznej znajduje się także w zakładce  nabory wniosków.