Informujemy o opublikowaniu listy rozstrzygającej nabór nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-134/16 – ZIT WrOF schemat A
Dokumenty znajdują się również w zakładce o naborze.