Informujemy o zatwierdzeniu listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-009/15. Szczegółowe informacje pod naborem.

Pliki do pobrania (1)