21 października 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 dla Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs ZIT WrOF. Do etapu negocjacji, który rozpoczął się w dniu 22 października 2019 r. zostało zakwalifikowanych 6 projektów. Ich wartość całkowita wynosi 7 964 858,96 zł, natomiast wartość dofinansowania (budżet środków europejskich) to 6 769 307,93 zł.

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19   znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.