8 listopada 2019 r. został zakończony etap negocjacji dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 w ramach Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

Do oceny strategicznej zostało przekazanych 5 projektów, których wartość całkowita wynosi 6 243 297,44 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 5 306 093,92 zł. Etap oceny strategicznej ZIT WrOF rozpoczął się 12 listopada 2019 r.

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.