19 lipca 2019 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 w ramach Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF.

Pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 6 projektów, których wartość całkowita wynosi 7 964 858,96 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 6 769 307,93 zł. Projekty te zostały przekazane do oceny merytorycznej, która rozpoczęła się 30 sierpnia 2019 r. 

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.