13 listopada 2018 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 dla Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. Do etapu negocjacji, który rozpoczął się 14 listopada 2018 r, zakwalifikowanych zostało 27 projektów. Ich wartość całkowita wynosi  43 618 337,30 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 37 075 586,62 zł.

Zaktualizowane listy znajdują się w załącznikach oraz w zakładce o naborze