Do etapu negocjacji  w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 dla Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF zakwalifikowany został 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 4 273 400,00 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 3 632 390,00 zł.
Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 znajduje się ponadto w zakładce z  ogłoszeniem o naborze.