Dnia 16 sierpnia 2018 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 w ramach Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

Pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 28 projektów, których wartość całkowita wynosi 44 196 752,30 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 37 548 951,62 zł. Projekty te zostaną przekazane do oceny merytorycznej, która rozpocznie się 6 września  2018 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze