Informujemy o zamieszczeniu na stronie Listy projektów złożonych w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-129/16