Informujemy o zamieszczeniu na stronie Listy projektów złożonych w ramach naboru nr RPDS.03.03.02-IZ.00-02-153/16.