15 listopada 2018 r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 w trybie konkursowym dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową  – ZIT WrOF.
 
W ramach naboru złożono 7 wniosków, których całkowita wartość wynosi  12 569 632,54 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  10 682 201,20 PLN.

Lista znajduje się w załączniku oraz w zakładce o naborze