Informujemy o opublikowaniu listy rankingowej dla naboru nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16
Lista znajduje się również w zakładce o naborze.