Informujemy, że dla naboru nr RPDS.03.03.02-IZ.00-02-153/16 została opublikowana lista rozstrzygająca.
Dokumenty dostępne również w zakładce o naborze.