Informujemy, że dla naboru RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16 w ramach Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  – ZIT WrOF zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej skierowanych do KOP.