Informujemy, że dla naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16  w ramach Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa– ZIT WrOF   zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej.  Lista wniosków po weryfikacji technicznej znajduje się także w zakładce  nabory wniosków.