Informujemy, że dla naboru RPDS.04.04.02-IZ.00-02-109/16 w ramach Poddziałania 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF  zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej.  Lista wniosków po weryfikacji technicznej znajduje się także w zakładce  nabory wniosków.