Informujemy, że dla naboru  RPDS.04.05.02-IZ.00-02-127/16 w ramach Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo– ZIT WrOF   zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej.  Lista wniosków po weryfikacji technicznej znajduje się także w zakładce  z naborem.