Informujemy, że dla naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-092/16 w ramach Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych)  zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej.  Lista wniosków po weryfikacji technicznej znajduje się także w zakładce  nabory wniosków.