Informujemy, że dla naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-117/16 w ramach Poddziałania 10.1.2 –Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –  ZIT WrOF   zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej.  Lista wniosków po weryfikacji technicznej znajduje się także w zakładce  nabory wniosków.