19 stycznia 2017 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.06.01.02.00-IZ.00-02-164/16 w trybie konkursowym dla Poddziałania 6.1.2DiE Inwestycje w infrastrukturę społeczną– ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono 2 wnioski, których wartość całkowita wynosi 1 239 945,60 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  1 053 953,76 PLN.
Lista złożonych i zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.