Informujemy o opublikowaniu list przekazanych do oceny formalno-merytorycznej oraz merytorycznej.
Listy znajdują się również w zakładce o naborze