Informujemy o opublikowaniu list projektów skierowanych do oceny formalnej w ramach naboru 1.3.2.
Listy znajdują się również w zakładce o naborze.