Tytuł projektu: Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF 

 

Projekt realizowany w formule partnerstwa:
Lider/ Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Partnerzy: Gmina Wrocław, Gmina Czernica, Gmina Jelcz–Laskowice

Okres realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2021r.


Wartość projektu: prawie 102,5 mln zł 

Wartość dofinansowania z UE: 70,6 mln zł

 

Na trasie linii kolejowej Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice powstało pięć nowych przystanków: Wrocław Popiele, Wrocław Strachocin, Wrocław Wojnów Wschodni, Nadolice Małe oraz Chrząstawa Mała. Modernizację przeszło ponad 21 km linii kolejowej.  Zakres prac obejmował m.in. wymianę torów, rozjazdów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz elementów sieci trakcyjnej. Poprawne funkcjonowanie poszczególnych przystanków wymagało również budowy parkingów, wiat, dróg, ciągów pieszych oraz oświetlenia. Aby zwiększyć przepustowość linii, zbudowana została tzw. mijanka oraz przebudowany układ torowy na stacji Wrocław Swojczyce. 

 

Sprawniejszy dojazd z północno-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej do centrum Wrocławia możliwy był dzięki porozumieniu spółki PKP z trzema gminami: Wrocław, Jelcz-Laskowice i Czernica. 

 

Teraz pociągi mogą poruszać się na tej trasie z prędkością nawet 120 km/h.