Ministerstwo Rozwoju jest odpowiedzialne za koordynację działań rządowych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jednym z kluczowych zadań w tym obszarze jest pomoc instytucjom publicznym w przygotowaniu wdrażania projektów PPP. Prowadzone w tym zakresie działania dotyczą m. in. upowszechniania i promowania partnerstwa publiczno – prywatnego  oraz wsparcia wybranych projektów. Szczegółowa informacja na temat PPP udostępniona jest na portalu internetowym: www.ppp.gov.pl.

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju działaniami w listopadzie 2015 r. Ministerstwo ogłosiło nabór dla promotorów projektów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z uwagi na napływające do Ministerstwa prośby ze strony Promotorów projektów o dodatkowy czas na przygotowanie koncepcji i dokumentacji zgłoszeniowej termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty na 15 kwietnia 2016 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udziału w naborze zostały opublikowane na stronie Ministerstwa.
http://rpo.dolnyslask.pl/nowy-termin-naborow-dla-promotorow-projektow-w-zakresie-partnerstwa-publiczno-prywatnego/