Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach poddziałania 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe” – ZIT WrOF.

Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja dostępna jest w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.