Informujemy, że na stronie ukazało się ogłoszenie o konkursie RPDS.10.04.02-IZ.00-02-138/16   Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF. Więcej informacji pod linkiem