Informujemy o opublikowaniu ogłoszenia o naborze dla poddziałania10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

Szczegóły ogłoszenia konkursu nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 znajdują sie tutaj.