Informujemy o opublikowaniu ogłoszenia o naborze dla poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.
Szczegóły znajdują się tutaj