Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:

  1. zatrudnienie,
  2. integracja społeczna.

Pełna treść ogłoszenia oraz szczegółowe zasady naboru wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na stronie www.rpo.dwup.pl w zakładce „Aktualności” (http://www.rpo.dwup.pl/pl-aktualnosci.html) .

Dodatkowych informacji o prowadzonym naborze udzielają pracownicy Wydziału Programowania EFS pod numerem telefonu: 71 39 74 335.