Informujemy o opublikowaniu ogłoszenia w ramach działania  Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.
Dokumentacja konkursowa dostępna tutaj