Informujemy o opublikowaniu ogłoszenia o naborze dotyczącym działania 3.4 – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Szczegóły znajdują się tutaj