Informujemy o opublikowaniu ogłoszenia o naborze w ramach Poddziałania 3.3.2 e – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF.
Dokumentacja dostępna jest w zakładce z ogłoszeniem o naborze.